آبجی جمیله

" آبجی جمیله "

رمان خواندنی و پر آب و تاب " آبجی جمیله " بازتاب خاطرات و تجربه های تلخ یک زن زیبای آفریقایی است که به عنوان یک برده و کنیز در خانواده ای متمکن، صد سال پیش سر از ایران و تهران در می آورد.

پرفسور سید حسن امین درباره این کتاب می گوید:

" آبجی جمیله "، قصه یی پر آب چشم، اما واقعی و حقیقی است که استاد "علی اکبر رفوگران" به قلمی روان و بی عیب، بر قلم آورده است. رفوگران از چهره های نام آشنای کارآفرین کشور و از کنشگران موفق عرصه اقتصاد و صنعت است که دستی هم به قلم دارد و مکنونات ذهنی خود را به نظم و نثر بر قلم می آورد. از او تا کنون چندین کتاب از جمله خاطراتش در قالب "یادی از بودها" یا اشعار برگزیده اش از گنجینه ادبیات منظوم با نام "نمک کلام" منتشر شده و همه با استقبال مخاطبان روبه رو شده اند.

رمان آبجی جمیله" به سبک واقع گرا- رئالیسم، ریشه در خاطرات حقیقی نویسنده دارد. اما رمان تاریخی نیست، بلکه بیشتر اجتماعی است.

دکتر علیقلی محمودی بختیاری نیز درباره این کتاب چنین می گوید:

سخن بر سر داستان " آبجی جمیله " است که به خامه ی ریزنگار و اندیشه ی ژرف بین استاد "علی اکبر رفوگران" رخ نموده است.

نویسنده داستان- شاید هفتاد سال پیش - با آبجی جمیله" ی هفتاد، هشتاد ساله گفتگو کرده است. نوجوانی نوخواسته با "سیاهی کهن سال" به گفتگو می نشیند و بهره آن گفتگو را در نهان خانه ذهن خود نگه می دارد تا پس از پیرامون هفتاد سال آنها را بیرون کشیده و به روی کاغذ می آورد.

انتشارات: نقطه عطف

هنوز دیدگاهی ثبت نگردیده است

دیدگاه خود را بیان کنید