آقای عطف یک نقاش است!

سالهاست که نقاشی میکند از روزی که خود را شناخته است در شرایط بسیار سخت تحت تعلیم  استادان بزرگ بوده است و ساعتها و روزهای  عمر خود را صرف یادگیری و تخصص در این زمینه نموده است.نقاشی های او بسیار با ارزش و حرفه ای است اما او بعد از گذشت شصت سال از عمر خود هنوز یک نقاش معروف نیست . با اینکه  او کلاسهای آموزشی برگزار میکند اما در آمد ناچیزی سهم اوست و با داشتن هزینه های بالای زندگی ، افراد آن قدر که باید برای  ارزش  واقعی هنرش مبلغی پرداخت نمیکنند با این حال افرادی  که نام هنرمند هم نمیتوان روی آنها گذاشت در حال فعالیت هستند و از این راه کسب درآمد خوبی دارند .آرزوی او این است که روزی بتواند در حراج کریستی شرکت کند اما بدون رابطه و پول نمیشود.او بسیار نا امید است و نمیداند چگونه بایستی هنر خود را با ارزش واقعی اش به مردم بفروشد و با اینکه میداند اگر راهکارهای فروش را با هنر ادغام کند میتواند موفق باشد بازهم نمیداند باید از کجا شروع کند...اگر شما راهکاری به نظرتان میرسد  و در این زمینه تجربه دارید ، او را در رسیدن به موفقیت یاری کنید.منتظر نظراتتان هستیم.

هنوز دیدگاهی ثبت نگردیده است

دیدگاه خود را بیان کنید