امور‭ ‬مربوط‭ ‬به‭ ‬چاپ‭ ‬‬و‭ ‬تهیه‭ ‬اقلام‭ ‬تبلیغاتی

امور‭ ‬مربوط‭ ‬به‭ ‬چاپ‭ ‬‬و‭ ‬تهیه‭ ‬اقلام‭ ‬تبلیغاتی

مجموعه نقطه عطف با توجه به موضوعات همایش از صفر تا صد  کلیه موارد بصری  شامل تعیین هویت همایش، طراحی پوستر ، بروشور و انتخاب هدایا ی مربوط به همایش را با تیم مجرب و خلاق خود بطور حرفه ای مانند  سایر تخصص های دیگر با برنامه ریزی به انجام می رساند.