آداب و معاشرت ملی و بین‌المللی

آداب معاشرت در تجارت در جوامع بین المللی در کنارارج نهادن به ارزش های ملی هر کشور و احترام متقابل به فرهنگها و آداب و رسوم ملل دیگر ، به دلیل اینکه به نوعی زبان مشترک جهانی محسوب میگردد، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. نکاتی همچون: برخورد اول و اهمیت آن، تبادل کارت ویزیت، اتیکت و مشتری مداری، آداب مربوط به نشستهای کاری، آداب مربوط به مکالمات تلفنی، ایمیل و پیامک و بسیاری موارد دیگر مورد بررسی قرار می گیرد. " درخشش مدیران ایرانی در محافل بین المللی هدف ما می باشد. "