خلق و مدیریت برندهای شخصی

خلق و مدیریت برندهای شخصی

برند سازی فردی، کار انسان های مستبد و در عین حال بخشنده بود. ولی امروزه برای بقا در فضای کسب و کار لازم و اجباری است، چه مدیر اجرایی باشید، چه رهبر طراحی ، چه کارآفرین الهام بخش و چه همکار فروش. ما مثل خوانندگان هستیم. رسانه های اجتماعی دنیا را به صحنه ی هنر نمایی ما تبدیل کرده اند.رقابت هم،  تنگاتنگ و دشوار شده است.

چرا برندسازی فردی این قدر مهم شده است؟ شغل ها دیگر چندان پایدار نیستند. در دهه ی گذشته تعداد افرادی که صاحب مشاغل آزاد ( شخصی ) بودند، رشد بسیاری داشته است. حدود یک سوم کل نیروی کار، دارای مشاغل آزاد هستند.

هر جا که هستی همان باش که هستی. در انرژی فضا باش و در لحظه جاری بمان.

کارل موگ

دکتر روان شناسی کاربردی، بداهه پرداز تاتر