انتخاب رسانه ای تبلیغاتی

انتخاب رسانه برای هر کسب و کاری متفاوت است. با توجه به بودجه ، بازار هدف و رفتار مصرف کننده رسانه مرتبط با آن نیز می بایست انتخاب شود. اینکه چگونه، در چه شرایطی، چه زمانی و چه مدتی و با چه رسانه یا رسانه هایی کمپین یا تبلیغات خود را آغاز کنیم بسیار مهم است.