برندینگ در فضای مجازی

 

 .تبلیغات شفاهی به تبلیغات ماوس تبدیل شده است

بلیک دویچ

برندینگ

برندینگ

برندینگ در فضای مجازی این امکان را به شما می دهد تا با کمترین هزینه دیده شوید. بازدید کننده در دنیای مجازی دیگر فقط آمار بی هویت در یک مرورگر یا رسانه نیست، بلکه مشارکت کننده ای فعال در فرآیند ایجاد یک برند است.

حال چگونه برند در حوزه مجازی ، برند خواهد شد...!؟

چگونه جنبه‌های بصری برندم را در جایگاه‌های صحیح در دنیای مجازی تعریف کنم؟

چگونه پیامم را انتقال دهم؟

چگونه و چه محتوایی تولید کنم؟

برند و برندینگ ، خلق برند