تحقیقات و مشاوره بازاریابی

مشاوره بازاریابی

یکی از ابتدایی ترین و مهم ترین خدمات قابل ارائه به مشتریان عزیز در خانواده نقطه عطف  مشاوره بازاریابی است که شامل ارایه آگاهی به صاحبان مشاغل در حوزه های متفاوتی از قبیل تعیین استراتژی و هدفهای کوتاه مدت و بلند مدت، شناخت و تعیین بازار هدف و بخش بندی  بازارو شناخت نیازها و خواسته های مخاطبین ان بازارهاست تا بتوانند با داشتن آگاهی کافی و با کمک مشاوران نقطه عطف بهترین استراتزیهای بازاریابی را به منظور فتح و رهبریت آن بازار اتخاذ نمایند.خدمات ما در این بخش به شرح زیر است:

 • آسیب‌شناسی محصولات و خدمات شرکت و شناسایی فرصت‌های ارتقاء کیفیت
 • تحلیل و آسیب‌شناسی شبکه توزیع و شناسایی فرصت‌های افزایش دسترسی مشتری به محصول
 • کشف قیمت و تنظیم استراتژی قیمت‌ گذاری
 • ارزیابی اثربخشی فعالیت‌های ارتباطی شرکت و ارائه راهکارهای بهبود کیفیت و اثربخشی تبلیغات
 • تنظیم استراتژی بازاریابی (تحلیل بازار، بخش‌ بندی بازار، انتخاب بازار هدف، جایگاه‌یابی)
 • ممیزی برند و توسعه برند
 • سنجش رضایت و وفاداری مصرف‌کننده
 • تحلیل رفتار مصرف‌کننده
 • پایش رقبا
 • ارزیابی پیش آزمون محصولات جدید
 • تحقیقات در حوزه تبلیغات و بازاریابی در محیط وب
 • بررسی روندهای عمومی بازار
 • ارائه راهکارهای بهبود استراتژی‌های تبلیغات و روابط عمومی مشتری