دکوراسیون و غرفه سازی

 • آیا می‌دانید تاثیر فضای داخلی شرکت شما بر نحوه قضاوت مشتریان درباره شما چه تأثیری دارد؟
  آیا تا به حال به این اندیشیده‌اید که چه طور با هزینه مناسب در نمایشگاه‌هایی که شرکت می‌کنید همه را مجذوب خود کنید؟
  ما می‌دانیم، شما چه طور؟
  • دکوراسیون داخلی (اداری، تجاری و مسکونی)
  • غرفه‌های نمایشگاهی(درون مرزی و برون مرزی)
  • استندها و سازه‌های پرتابل
  • طراحی، فاز ۱و فاز ۲ پروژه‌های معماری و عمران