طراحی اوراق اداری

طراحی اوراق اداری

طراحی اوراق اداری

اوراق اداری  به مجموعه اسنادی از قبیل سربرگ، کارت ویزیت، انواع پاکت نامه و ... اطلاق می شود.

در کنار آن ها، مواردی همچون کاغذ یادداشت، اوراق مالی و اداری (مانند فاکتور، قبض، کاردکس و فرم های داخلیکارت های پرسنلی، لیبل و ... می توانند جایگاه داشته باشند .

 طراحی اوراق اداری در کانون آگهی و تبلیغات  نقطه عطف زیر نظر طراحان حرفه ای گرافیک طراحی شده و با نظارت کامل بر روی چاپ توسط کارشناس مربوطه چاپ اوراق اداری هم با بهترین کیفیت انجام می شود.

اگر از طراحی کارت ویزیت به صورت غیر حرفه ای خسته شده اید و عدم آگاهی و شناخت کافی دید بصری باعث شده است که با طراحی های نا به جا زمان زیادی را از دست بدهید برای آخرین بار از  تیم گرافیک نقطه عطف مشاوره بگیرید و به همان طرح و ایده ای که همیشه در ذهنتان بوده است در کمترین زمان برسید.

شما می توانید طراحی اوراق اداری ، چاپ اوراق اداری ، طراحی و چاپ کارت ویزیت به صورت کاملا حرفه ای از کانون آگهی و تبلیغات نقطه عطف بخواهید.

برای مشاوره رایگان زمان را از دست ندهید : ۰۲۱۸۶۰۸۰۶۸۵