طراحی هویت برند

هویت برند

طراحی هویت برند

طراحی هویت برند

هویت برند ، ملموس است و موجب جلب احساسات می شود. می توانید آن را ببینید، لمس کنید، در دست بگیرید، بشنوید و حرکتش را تماشا کنید. هویت برند موجب شناخت می شود،  تمایز را بیشتر می کند و معانی و ایده های بزرگ را در دسترس قرار می دهد. هویت برند عناصر پراکنده را می گیرد و در یک سیستم کل یکپارچه می سازد.

خدمات طراحی هویت برند به شرح زیر است :

 • ایجاد مفهوم برند
 • روانشناسی رنگ برند
 • شعار برند
 • شخصیت برند
 • آرمانها و ارزش های برند
 •  ساختار نامگذاری برند
 • نقاط تماس برند
 • نمادها و کاراکترها
 • صدا و آواها ( جیلینگ )
 • ادبیات برند ( کپی رایتینگ)
 • محتوای برند Brand Content
 • کانال های ارتباطی
 • تعریف خطوط قرمز در چگونگی استفاده از برند
 •  کتابچه راهنمای هویت برند ( Brand Book )

اگر به دنبال طراحی هویت برند یا طراحی هویت بصری هستید برای راهنمایی بیشتر با مشاوران ما تماس بگیرید.

مشاوره رایگان:۰۲۱۸۶۰۸۰۶۸۵