طراحی و تولید نرم افزار

computer-keyboard

تولید نرم افزار

تولید نرم افزار
تجزیه و تحلیل ، طراحی و پیاده سازی سامانه های نرم افزاری یک از مهمترین فعالیت های شرکت نقطه عطف می باشد که با درخواست و سفارش مشتری پروسه کاری آن آغاز شده و با تجزیه و تحیل کارشناسان این شرکت و بررسی نکات مهم مورد نیاز مشتری و با داشتن تیم متخصص نرم افزاری و بکارگیری سبک های نوین در مهندسی و معماری نرم افزار به تولید و طراحی سامانه های نرم افزاری می پردازد.

طراحی و تولید نرم افزار