فروش و تبلیغات

هر شرکت، سازمان، کارخانه، تولیدی، و یا کسب و کار های کوچک  به یک برنامه  پیشبرد فروش نیاز دارند تا به طور سازمان یافته ای فعالیت های فروش  و بازاریابی شرکت خود را توسعه، پیاده سازی، کنترل و ارزیابی کنند.  در واقع تاثیر طرح پیشبرد شما بر فروش، به چگونگی استفاده از اجزای انگیزشی و پروموشن ها و اینکه چقدر خوب با استفاده از این اجزا ترافیک مشتریان را به درگاه های فروش ، ارکان ارتباطی ، ابزار تماس و میزهای فروش سازمان بکشید بستگی دارد. طراحی این برنامه مستلزم تجربه ، تحقیق و شناخت دقیق بازار و رفتار شناسی مشتریان می باشد . همچنین انتخاب دوره و زمان بندی و استراتژی های اجرایی آن در به حداکثر  رساندن نرخ بازگشت سرمایه ROI در برنامه بازاریابی موثر است.