با مشاورین ما تماس بگیرید 86080692

فناوری اطلاعات

فناوری اطلاعات

فناوری اطلاعات

فناوری اطلاعات

رشد تبلیغات به شیوه ای نوین در فضای مجازی ما را مجاب کرد تا همسو با برنامه های بازاریابی و تبلیغاتی در فضای فیزیکی در فضای مجازی هم فعالیت کرده تا بتوانیم تمامی کانال های انتقال پیام را که توسط مشتریان بالقوه دیده میشود را پوشش دهیم.همچنین تمامی ابزارهای نوین را بکار گیریم تا با توجه به ویژگیهای شخصیتی متفاوت مخاطبین صدای خود را به گوش آنها برسانیم.

برخی از خدمات این واحد :