مشاوره در جهت برگزاری همایش

 برگزاری همایش ها یا بازاریابی رویداد

برگزاری همایش های تخصصی یا بازاریابی رویدادی (Event Marketing) از شاخه های پربازخورد و پر استفاده در برنامه های بازاریابی و فروش بسیاری از سازمانهای امروز است که شامل برگزاری رویدادهایی همچون : همایشها ، سمینارها ، کنفرانس ها ، جشنواره های تخصصی و فرهنگی ، نمایشگاههای تخصص و نشست های خبری است که به صورت تخصصی برگزاری همایش در حوزه صنعت ساختمان در این مجموعه صورت می پذیرد.