همایش

برگزاری همایش

javidaban@gmail.com

در‭ ‬حال‭ ‬حاضر‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬دوره‭ ‬رکود‭ ‬فعلی،‭ ‬اکثر‭ ‬بنگاههای‭ ‬اقتصادی‭ ‬برای‭ ‬بازاریابی‭ ‬و‭ ‬فروش‭ ‬محصولات‭ ‬خود‭ ‬اعم‭ ‬از‭ ‬کالا‭ ‬و‭ ‬خدمات‭ ‬با‭ ‬چالشهای‭ ‬فراوانی‭ ‬روبرو‭ ‬هستند‭. ‬بالطبع‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬منطقی‭ ‬ترین‭ ‬راهکارها‭ ‬برای‭ ‬برون‭ ‬رفت‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬چالش،‭ ‬بهره‭ ‬مندی‭ ‬از‭ ‬ابزارهای‭ ‬تبلیغاتی‭ ‬است‭. ‬اما‭ ‬علم‭ ‬و‭ ‬هنر‭ ‬بکارگیری‭ ‬‮«‬تبلیغات‭ ‬موثر‮»‬‭ ‬به‭ ‬گونه‭ ‬ای‭ ‬که‭ ‬سرمایه‭ ‬گذاری‭ ‬تبلیغاتی‭ ‬ما‭ ‬منجر‭ ‬به‭ ‬فروش‭ ‬شود،‭ ‬خود‭ ‬از‭ ‬اهمیت‭ ‬و‭ ‬جایگاه‭ ‬تعیین‭ ‬کننده‭ ‬ای‭ ‬برخوردار‭ ‬می‭ ‬باشد‭.

از آنجا که همایش ها و سمینارها محل مناسبی برای ارائه مطالب جدید، برگزاری کارگاه های آموزشی و مراسم بزرگداشت از پیشکسوتان بوده که موجب گرد هم آمدن همکاران گردیده تا در ضمن اطلاع از نظرات یکدیگر، بستر مناسبی باشد تا افق های جدیدی از ارتباطات درسطوح مختلف را بین هم بگشایند.

از مزایای برگزاری همایش و یا حامی بودن ( اسپانسر شیپ ) عبارت است از :

  • توسعه تصویر برند
  • افزایش فروش
  • ایجاد تمایز نسبت به رقبا
  • ایجاد ارتباط با افراد ویژه

این‭ ‬شرکت‭ ‬در‭ ‬هر‭ ‬سال‭ ‬در‭ ‬صنعت‭ ‬ساخت‭ ‬و‭ ‬ساز‭ ‬با‭ ‬هدف‭ ‬جذب‭ ‬فعالان‭ ‬این‭ ‬صنعت‭ ‬برای‭ ‬ارائه‭ ‬خدمات‭ ‬متقابل‭ ‬به‭ ‬آنها،اقدام‭ ‬به‭ ‬انتخاب‭ ‬در‭ ‬مشارکت‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬برگزاری‭ ‬همایش‭ ‬های‭ ‬همسو‭ ‬با‭ ‬استراتژی‭ ‬های‭ ‬خود‭ ‬مینماید‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬سال۹۴ ‭ ‬اولین‭ ‬همایش‭ ‬ملی‭ ‬جایزه‭ ‬ساختمانهای‭ ‬هوشمند‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬همکاری‭ ‬شرکت‭ ‬کیفیت‭ ‬ساز‭ ‬به‭ ‬مدیریت‭ ‬دکتر‭ ‬حیدر‭ ‬امیران‭ ‬برگزیده‭ ‬تا‭ ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬پتانسیل‭ ‬رشد‭ ‬این‭ ‬بحث‭ ‬در‭ ‬ساخت‭ ‬و‭ ‬ساز‭ ‬بتواند‭ ‬قدم‭ ‬مفیدی‭ ‬در‭ ‬بالا‭ ‬بردن‭ ‬سطح‭ ‬آگاهی‭ ‬فعالان‭ ‬و‭ ‬علاقه‭ ‬مندان‭ ‬در‭ ‬زمینه‭ ‬هوشمند‭ ‬سازی‭ ‬و‭ ‬بالا‭ ‬بردن‭ ‬امنیت‭ ‬و‭ ‬مصرف‭ ‬بهینه‭ ‬انرژی‭ ‬بنماید‭ .‬