هماهنگ‭ ‬سازی‭ ‬و‭ ‬مدیریت‭ ‬محل‭ ‬برگزاری

هماهنگ‭ ‬سازی‭ ‬و‭ ‬مدیریت‭ ‬محل‭ ‬برگزاری

گروه‭ ‬تخصصی‭ ‬همایش‭ ‬نقطه‭ ‬عطف‭ ‬امور‭ ‬مربوط‭ ‬به‭ ‬رزرو‭ ‬محل‭ ‬برگزاری‭ ‬همایش،‭ ‬جایگاه‭ ‬کمیته‭ ‬ها،‭ ‬سخنرانها،‭ ‬افراد‭ ‬حاضر‭ ‬در‭ ‬VIP،‭ ‬نمایشگاه‭ ‬و‭ ‬اسپانسرها‭ ‬را‭ ‬بر‭ ‬عهده‭ ‬می‭ ‬گیرد‭. ‬ما‭ ‬همچنین‭ ‬می‭ ‬توانیم‭ ‬شما‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬یافتن‭ ‬مکان‭ ‬مناسب‭ ‬جهت‭ ‬برگزاری‭ ‬همایش‭ ‬یاری‭ ‬نماییم‭.‬