با مشاورین ما تماس بگیرید 86080692

اوراق اداری گراسیوس-مهدی فضلعلی

طراحی اوراق اداری مهدی فضعلی مرداد ۹۳ بر اساس المان های هنری انجام شد.
مهدی فضلعلی متولد سال ١٣۵٨ از تهران تحصیلات کارشناسى مدیریت صنعتى و افتخار همکارى با اساتید برجسته ى دانشگاه هنرهاى زیبا
آغاز فعالیت به عنوان هنرمند: سال ١٣٧٧
زمینه ى فعالیت :
پتینه ، نقش برجسته ، نگارگرى ، طراحى و اجراى بوفت بول و کارهاى لاکچرى.