اوراق اداری گروه طرح و دوخت مانلی پرنس

مانلی پرس هم یکی از این فضاهاست که از چهار سال گذشته با مدیریت و ایده های خلاقانه خانم مهشاد طاهری متخصص در حوزه طراحی و دوخت لباس در ایران  و امریکا (سندیگو City Collage) با بهره مندی از اساتید برتر در حوزه دوخت تاسیس گردید