بهینه سازی وب سایت مهدی فضلعلی

مهدی فضلعلی،هنرمند عرصه پتینه
زمینه ى فعالیت : پتینه ، نقش برجسته ، نگارگرى ، طراحى و اجراى بوفت بول و کارهاى لاکچرى.

- اولین ارائه دهنده ى سبکهاى باروک در ایران
_ اولین سازنده ى طیف رنگ در ایران
_ مدرس و مجرى شناخت و ترکیب مواد
_ مدرس و مجرى پتینه و رنگ آمیزى تزئینى و اجراى پتینه ى نقاشى
_ مدرس و مجرى پتینه ى نقش برجسته ى فلزى و اکثر متریال و مجرى متنوع در بخشهاى فرنیچر ادارى و منازل
_ کارهاى اجرایى ، پتینه ى فرنیچر با چندین گالرى وارد کننده آنتیک از اروپا
_ بازسازى و مرمت اشیا ى عتیقه و آنتیک
_ مجرى پتینه هاى فرنیچر با مبلمان برند ایران مانند : آلن ام ، پاسارگاد ، شمس و...
_ طراح و مجرى(master product) تزئینات و پتینه هاى داخلى سفارت سوئد در سال١٣٨٣
_ مجرى و طراح تزئینات و پتینه هاى برج هرمى سروستان (الهیه) در سال ١٣٨٣ و١٣٨۴و١٣٨۵
_ بازسازى و مرمت بخشى از موزه ى بانک تجارت
_ و موارد متعدد دیگرى که دراین اندک نمی گنجد.
....
پتینه لوکس : رتبه یک گوگل
پتینه سبک باروک : رتبه یک گوگل
بوف بول: رتبه یک گوگل
برژه : رتبه سه گوگل
فرنیچر: رتبه چهار گوگل

بهینه سازی وب سایت مهدی فضلعلی در بازه زمانی ۴ تا ۵ ماه نتیجه گرفته است.