با مشاورین ما تماس بگیرید 88211297

تراکت بارچلی

طراحی تراکت رستوران بارچلی با هدف تغییر در فروش با بکارگیری مزیت های رقابتی این مجموعه از جمله موقعیت قرارگیری آن در میدان تجریش و کیفیت غذایی آن با حضورمدیریتی با تخصص پزشکی توسط تیم طراحان گرافیک و با کمک مشاوران بازاریابی انجام گرفت و منجر به افزایش فروش شد.