تراکت غزاله

طراحی تراکت غذای خانگی غزاله با دو هدف  ایجاد تمایز و حس یک غذای خانگی واقعی  در مشتری  و همچنین با همکاری کارشناسان  بازاریابی در تعیین نوع غذاها و  میزان قیمت  ها و نحوه توزیع تراکت ها   جهت انتقال پیام این کیترینگ انجام شده است که این تراکت نیز به نوبه خود منجر به افزایش تدریجی فروش گردیده است.