تراکت لوازم خانگی سوفیا

طراحی تراکت فروشگاه لوازم خانگی سوفیا با هدف هماهنگی با محصولات ان فروشگاه و نظرات کارفرما پس از تایید کارشناسان بازاریابی توسط طراحان گرافیک به صورت ساده و مینیمال طراحی شده است.