این تراکت با هدف بالا بردن فروش و با نظارت کارشناسان بازاریابی در نتیجه تحلیل محیط واهداف مدیر فست فود پونه انجام گرفته است که طراحان گرافیگ شرکت نقطه عطف اهداف بازاریابی کارفرما را تحت نظارت کارشناسان بازاریابی با  هنر گرافیگ  ادغام و به تصویر کشیده اند.