تمرکز اصلی در اجرای این تراکت بر افزودن نمایش مزیتهای رقابتی این رستوران از جمله نوع بسته بندی و سایز و اندازه غذاها و پیش غذا و دسر های رایگان با کمک کارشناسان بازاریابی و طراحان گرافیک بوده است که پس از تغییردر طراحی ترکت و نوشتار بازاریابی منجر به افزایش فروش گردیده است.