تراکت کیترینگ گزک

این تراکت با هدف نمایش تازگی محصولات و طعم غذای خانگی با حفظ تمایز و سادگی غذاها به مشتریان با همکاری کارشناسان بازاریابی در بخش نوشتاری و طراحان گرافیگ در بخش تصویری انجام شده است.