با مشاورین ما تماس بگیرید 88211297

طراحی تراکت فروشگاه سوفیا

این تراکت با حفظ هویت های بصری موجود متعلق به برند به منظور اطلاع رسانی از فروش ویژه این فروشگاه توسط تیم هنری نقطه عطف اجرایی گردیده است.