طراحی تراکت کارینو

طراحی تراکت کارواش سیار کارینو با توجه به اهداف مورد نظر کارفرما توسط این ابزار اطلاع رسانی ،توسط تیم گرافیک نقطه عطف اجرا گردیده است.