طراحی لباس بانوان گروه تولیدی باراد

طراحی این لباس توسط خانم ایرانی طراح لباس مشاغل تیم نقطه عطف طبق نظر کارفرما به منظور خلق تمایز و حفظ هویت بصری برند، جهت شرکت در نمایشگاه سا ختمان طراحی شده است.

هنوز دیدگاهی ثبت نگردیده است

دیدگاه خود را بیان کنید