طراحی لباس تیم اجرایی گروه تولیدی باراد.

طراحی لباس کار تیم اجرایی گروه تولیدی باراد با هدف ایجاد ماندگاری بیشتر برند در اذهان عمومی درحین اجرای کار طراحی گردیده است.

هنوز دیدگاهی ثبت نگردیده است

دیدگاه خود را بیان کنید