طراحی وب سایت گروه تولیدی باراد وین

طراحی وب سایت باراد وین پس از تعیین هویت بصری آنها توسط تیم هنری نقطه عطف ، با کمک کارشناسان بازاریابی این شرکت سناریو وب سایت تعیین و سپس اجرایی گردید. در طراحی این وب سایت با توجه به نوع محصول تولیدی گروه باراد وین سعی بر بازاریابی محصولات و ایجاد تمایز از طریق طراحی های خلاقانه گردیده است.