فلایر سالن زیبایی جلوه زیبایی

طراحی این فلایر با هدف انتقال پیام تجاری این مجموعه به مشتریان بالقوه با کمک کارشناسان بازاریابی و طراحی گرافیگ پس از بررسی ویژگیهای محیطی،آنالیز رقبا و مشخصات مخاطبین دارای تقاضا و در نهایت اعمال نظرات کارفرما اجرایی گردیده است.

هنوز دیدگاهی ثبت نگردیده است

دیدگاه خود را بیان کنید