طراحی وب سایت خانه امن

گروه مهندسین خانه امن با بیش از بیست سال سابقه درخشان در امر ساخت مجتمع های مسکونی لوکس ، این افتخار را دارد
که حداکثر ۴ ماه پس از تحویل هر مجتمع مسکونی اسناد مالکیت آنها را آماده و تحویل خریداران محترم نموده است .
پروژه مسکونی برج مهتاب و پارامیس آخرین نمونه از پروژه های بهره برداری شده خانه امن است.
نویدی است بر این حرکت رو به رشد و بالنده همچنین دفتر ساختمانی خانه امن با سیاست بهره مندی از توان مجموعه های
تخصصی و نیز به منظور اشتغالزایی روز افزون،
اقدام به سرمایه گذاری نموده است.