طراحی وب سایت رول شیت هادی

۱٫ارائه خدمات رول به شیت(انواع کاغذ و مقوا وغیره)
۲٫ارائه خدمات برش کاری و بسته بندی
۳٫مشاوره در خرید و فروش انواع کاغذ و مقوا(تحریر-روزنامه-کرافت و غیره)
۴٫مشاوره در خرید و فروش ماشین آلات وابسته (برش-رول بازکنی وغیره)