طراحی وب سایت مهدی فضلعلی

طراحی وب سایت مهدی فضعلی مرداد ۹۳ بعد از ایجاد سناریو وب سایت بر اساس بهینه سازی هنری انجام شد.
مهدی فضلعلی متولد سال ١٣۵٨ از تهران تحصیلات کارشناسى مدیریت صنعتى و افتخار همکارى با اساتید برجسته ى دانشگاه هنرهاى زیبا
آغاز فعالیت به عنوان هنرمند: سال ١٣٧٧
زمینه ى فعالیت :
پتینه ، نقش برجسته ، نگارگرى ، طراحى و اجراى بوفت بول و کارهاى لاکچرى.