طراحی وب سایت موسسه حقوقی فقیه نصیری

موسسه حقوقی فقیه نصیری در بهار سال هشتاد و هشت به همکاری سه نفر از وکلای پایه یکم دادگستری ، عضو کانون وکلای دادگستری استان مازندران ، به مدیریت عاملی آقای البرز فقیه نصیری، ریاست آقای احسان فقیه نصیری و نائب رئیسی آقای گودرز فقیه نصیری(با بیش از دو دهه فعالیت در این عرصه) تحت شماره ۱۶۵ در اداره ثبت شرکتهای چالوس، ثبت و تاسیس و فعالیت خود را آغاز نموده که در حال حاضر نیز جمعی از وکلا و کارآموزان در حال همکاری با این موسسه می باشند.

این موسسه تا کنون همکاریهای گسترده ای را در خصوص مشاوره و انجام امور وکالتی با ادارات دولتی و نهادهای انقلابی و موسسات مالی و اعتباری و بانکها و موسسات و NGO های مختلف و شرکتهای تجاری و کارخانجات و تولیدی های داخلی و خارج از کشور داشته ودارد.