طراحی وب سایت نظام نیوز

هدف از راه اندازی این وب سایت، درج و بازنشر اخبار در حوزه صنعت ساختمان و سازمان نظام مهندسی ساختمان می باشد.

بدیهی است که مسئولیت محتوای اخبار بر عهده سایت مرجع بوده و سایت نظام نیوز مسئولیتی در قبال آنها بر عهده ندارد.